bảng màu sơn công nghiệp Nippon

Nhãn hiệu: Sơn Nippon

 

 

Hệ thống sơn Công nghiệp Nippon bao gồm các sản phẩm Nippon Paint EA9 dành cho bề mặt nhôm, thép, sắt mạ kẻm, và bê tông trong môi trường ăn mòn.Nippon paint EA4 sử dụng như lớp sơn phủ cuối cùng, tăng khả năng ngăn ngừa ảnh hưởng hóa chất cho các sàn công nghiệp.

Màu sắc sơn công nghiệp Nippon : xem bảng màu sơn công nghiệp Nippon